e mail   info@mechanisatieverzekerd.nl        Inloggen

Arbeidsongevallen voor uw medewerkers

De Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering niet alleen personenschade moet dekken die door een arbeidsongeval is ontstaan. Volgens de Raad moet ook personenschade zijn gedekt die niet rechtstreeks is ontstaan door een dergelijk ongeval, maar wel tijdens de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever. De werkgever hoort op grond van goed werkgeverschap een adequate verzekering af te sluiten, ook voor zijn werknemers die werkzaamheden buiten de werkvloer verrichten. Bijvoorbeeld als zij deelnemen aan het verkeer. Als de werkgever hiervoor geen adequate verzekering heeft afgesloten, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de geleden personenschade.

 

De Mechanisatie Verzekerd pakketverzekering heeft hiervoor de arbeidsongevallen dekking opgenomen. Deze dekt letselschade als gevolg van een arbeidsongeval ongeacht de aansprakelijkheid. Dankzij deze dekking krijgt een werknemer bij een arbeidsongeval altijd zijn volledige letselschade vergoed.
Daarbij maakt het niet uit of de werkgever nu wel of niet aansprakelijk is. Verder zijn de dekking en de schadeafhandeling ongewijzigd ten opzichte van de ‘oude’ AVB.

 

Uitsluitingen blijven wel van kracht
Het is wel zo, dat de uitsluitingen in de polisvoorwaarden en/of clausules onverminderd van kracht blijven. Een belangrijke bestaande en blijvende uitsluiting op de AVB is schade met/door motorrijtuigen. Hiervoor biedt de Schadeverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen (SBM) een oplossing.

 

Zie ook Artikel 'Aansprakelijkheid op grond van goed werkgeverschap'.