Pakketverzekering

als maatwerk

Mechanisatie Verzekerd

Mechanisatiebedrijven hebben te maken met specifieke risico’s.


Ondanks dat u en uw personeel over de benodigde vakkennis en ervaring beschikken en de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften, kan er schade ontstaan.


Het veroorzaken of lijden van schade kan grote financiële gevolgen hebben en de continuïteit van uw onderneming ernstig in gevaar brengen.

 

In samenwerking met bedrijven welke actief zijn in de mechanisatiesector hebben wij een verzekeringspakket ontwikkeld voor het beperken van de specifieke risico’s van mechanisatiebedrijven: 'Mechanisatie Verzekerd'.

 

Met Mechanisatie Verzekerd bent u verzekerd van
 

Een passend pakket

Gemak

Geen verrassingen

Goede dekking

Preventie op maat

 

U wilt geen onnodige premie betalen. Maar wel kunnen rekenen op een prima dekking. Daarom doen we eerst een risicoscan binnen uw bedrijf.

 

• Welk risico kunt u zelf dragen?
• Wat kunt u doen om schades te voorkomen?
• Welke risico’s blijven over om te verzekeren?


Mechanisatie Verzekerd is een compleet pakket, welke is ontwikkeld en afgestemd op de specifieke risico’s van uw bedrijf.

 

Voordelen voor uw gemak en zekerheid
 

No-claimkorting of resultatenregeling

Geen maximaal verzekerd bedrag voor werkmaterieel

Al uw werkmaterieel is standaard verzekerd

Cascodekking voor al uw werkmaterieel tot 20 jaar

Dekking voor revisie- en constructieve werkzaamheden

• Dekkingsgebied voor bedrijfsaansprakelijkheid wereld exclusief USA en Canada

• Dekking werkrisico voor demo-, uitleen- en verhuurobjecten

 

De hoogte van de premie? Daar heeft u zelf invloed op.
Hoe? Door te zorgen voor maatregelen die schade voorkomen.
Want? Hoe minder schade u heeft, hoe meer korting u krijgt op uw premie. 

 

Het Mechanisatie Verzekerd pakket kan worden samengesteld uit de volgende dekkingen
 

• Aansprakelijkheid voor uw bedrijf lees meer

• Aansprakelijkheid producent van machines lees meer
• Arbeidsongevallen voor uw medewerkers lees meer
• Schadeverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen lees meer
• Schade aan cliëntenobjecten lees meer
• Aansprakelijkheid en Casco risico eigen personen-, bestel- en vrachtauto’s lees meer
• Aansprakelijkheid en Casco risico eigen werkmaterieel en handelsvoorraad lees meer
• Gebouwen, inventaris en goederen lees meer
• Elektronische apparatuur lees meer
• Bedrijfsschade, extra- en reconstructiekosten lees meer
• Milieuschade op uw eigen terrein en op locatie lees meer
• Eigen vervoer lees meer
• Schade voor inzittenden lees meer
• Rechtsbijstand lees meer

 

De partners van Mechanisatie Verzekerd ondersteunen u graag bij het in kaart brengen en het beheersen van uw risico′s.

 

Om de gevolgen van de risico’s die niet te voorkomen en te verzekeren zijn zoveel mogelijk te vermijden of te beperken raden wij u aan om algemene voorwaarden te hanteren. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan kunt u op deze voorwaarden terugvallen. Tenminste als u heeft voldaan aan de wettelijke vereisten. Lees alles over regels voor algemene voorwaarden.

 

U en uw bedrijf zijn niet automatisch verzekerd voor bepaalde risico’s. Met onze kennis en ervaring ondersteunen wij u graag bij het inventariseren en analyseren van uw risico’s en beoordelen vervolgens samen met u welke verzekeringen er nodig zijn om deze risico’s met beleid te verzekeren. Met heldere voorwaarden en de juiste verzekeringen verkleint u de risico's die u als ondernemer loopt.

 

Bij Mechanisatie Verzekerd bent u geen nummer maar een relatie, een relatie die actief wordt onderhouden.

 

contact button

Veel gestelde vragen

  • Wat krijgt u niet vergoed?
  • Wat is de looptijd?
  • Wilt u de premie weten?
  • No-claimkorting

Elke module binnen de Mechanisatie Verzekerd pakketverzekering kent haar eigen specifieke dekkingen en uitsluitingen. De volgende uitsluitingen gelden voor alle dekkingen:
• Schade door opzet van verzekerde
• Schade die u op basis van bijvoorbeeld een garantie, leveringsovereenkomst of verzekering op een ander kunt verhalen
• Schade veroorzaakt door atoomkernreacties
• Schade door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij
• Schade door natuur- en kernrampen

U sluit de Mechanisatie Verzekerd pakketverzekering af voor de periode van 1 of 3 jaar. Daarna verlengen we de pakketverzekering elk jaar automatisch met een jaar. Na de eerste verlenging heeft uw pakketverzekering een opzegtermijn van een maand.
De premie is afhankelijk van de modules en dekkingen die u kiest o.a. gebaseerd op het aantal en de gemiddelde waarde van de aangemelde eigen personen-, bestel- en vrachtauto’s, de jaaromzet, het jaarloon en de gemiddelde waarde van de handelsvoorraad. Ook zijn preventiemaatregelen die u heeft genomen van invloed op de hoogte van de premie. Eenmaal per jaar passen wij de premies aan d.m.v. naverrekening op basis van de actuele omzet- en jaarloongegevens van uw bedrijf.
Als een verzekeringsjaar schadevrij is verlopen, ontvangt u over de premie voor het daaropvolgende jaar een korting van 40% (module Mechanisatie) en 30% (module Handelsvoorraad). Een verzekeringsjaar geldt als schadevrij als in dat jaar geen gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarvoor verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding heeft erkend of zal moeten erkennen.