e mail   info@mechanisatieverzekerd.nl        Inloggen

Casco risico voor uw motorrijtuigen, uw werkmaterieel en uw handelsvoorraad inclusief eigen gebrek en het eventuele werkrisico

Deze dekking dekt schade aan de handelsvoorraad werkmaterieel, veroorzaakt door:
• U zelf
• Uw vennoten, firmanten en bestuurders
• Echtgenoten van de bovengenoemde personen
• Uw werknemers, als u toestemming hebt gegeven om het motorrijtuig te gebruiken
• Uw klanten, als u toestemming hebt gegeven om werkmaterieel uit de handelsvoorraad in te zetten voor demo-, uitleen- of verhuur doeleinden

Voor werkmaterieel geldt er tot 240 maanden ouderdom een casco dekking en daarna een beperkt casco dekking.