Brandpreventie

Veilig ondernemen

BRANDPREVENTIE

Brandveilig ondernemen belangrijker dan ooit
Zeker één op de tien bedrijfsbranden ontstaat tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden. Dat betekent –naast direct gevaar– veel schade op korte en lange termijn.

De partners van Mechanisatie Verzekerd geven u preventieadviezen op maat, zodat u vervolgens brandveilig kunt ondernemen. 

De website checklistbrand.nl –een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland– bevat een checklist die zich richt op de risico’s van brandstichting. In vergelijking met een ‘gewone’ brand levert brandstichting vaak meer schade op, doordat de brand vaak op kwetsbare punten wordt aangestoken op momenten dat niemand aanwezig is in het bedrijf. 

Gevaarlijke werkzaamheden
Een nieuw instrument is de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden. Ondernemers laten incidenteel of regelmatig werkzaamheden uitvoeren door eigen personeel of externe partijen. Denkt u bijvoorbeeld aan schilderwerk, (kleine) verbouwingen of herinrichting van ruimtes, maar ook aanpassingen aan leidingen en elektrische installaties of herstel van daken. Deze werkzaamheden zijn vaker dan ondernemers zich beseffen brandgevaarlijk. Bij het lassen, slijpen, solderen en verf afbranden komen vonken en bolletjes gesmolten materiaal vrij, met temperaturen ruim boven de 1000 graden Celsius, die kunnen wegspringen en brand veroorzaken.

Branden leveren, naast gevaar en directe schade aan de opstallen en inventaris voor u als ondernemer, uw medewerkers en eventueel uw buren, veel ellende op. Bedrijfsbranden leiden vaak tot langdurige onderbreking van het productieproces en in veel gevallen ook tot verlies van klanten en mogelijk zelfs tot faillissement.

De checklist bestaat uit een aantal vragen, met als uitkomst een brandveiligheid advies op maat.

Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden
Naast de introductie van de digitale Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden is er ook een Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden ontwikkeld. U kunt aan de hand van dit formulier de uitvoerder van werkzaamheden laten aangeven welke (brand)risico’s zijn verbonden aan de werkzaamheden en welke veiligheidsmaatregelen hierbij moeten worden getroffen. 

Links en downloads

  Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden
  Checklist Brandstichting
  Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden
  Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden (pdf)